Yhteystiedot

Jukka Tanskanen
Toimitusjohtaja, Executive Coach
Certified Business Coach Master

Jönsaksenpiha 5 D 29
01600 Vantaa
+358 50 512 5243
jukka.tanskanen
(at)dignitas.fi

Johtajuuden vahvistaminen - johtamisen valmennukset

Johtajuuden ja esimiestyön valmennuksemme tähtäävät kestävään tuloksellisuuteen, siksi ne lähtevät johtamista ohjaavien arvojen ja uskomusten tunnistamisesta. Kehittämisote on haastava, oivalluttava ja siten syvällisellä tavalla vaikuttava.

Valmennus voi olla

  • sytyttäviä virike- ja käynnistysluentoja
  • koko johtoryhmää tai esimieskuntaa osallistavia valmennuspäiviä tai
  • pidempiä, vaikuttavia valmennuskokonaisuuksia

Valmennusten sisältö räätälöidään luonnollisesti organisaation tarpeisiin. Tarpeet ja tulokulmat voivat liittyä esimerkiksi seuraaviin teemoihin:

  • valmentavan johtamisen idea ja taidot
  • yrityksen arvoihin pureutuva johtamiskulttuurin kehittäminen
  • ihmisten johtaminen, johtajuus, ihmiskäsitys johtamisen perustana
  • esimiehen rooli ja esimiestyö
  • työhyvinvoinnin johtaminen
Johtaminen on vuorovaikutussuhde, ja siksi myös johdettavat on toisinaan hyvä haastaa mukaan keskusteluun. Tällöin puhumme koko joukkueen kanssa vastuullisuudesta työyhteisössä, itsensä johtamisesta, yhteistyöjohtamisesta sekä johtamis- ja vuorovaikutuskulttuurin rakentamisesta organisaatiossa.