Yhteystiedot

Jukka Tanskanen
Toimitusjohtaja, Executive Coach
Certified Business Coach Master

Jönsaksenpiha 5 D 29
01600 Vantaa
+358 50 512 5243
jukka.tanskanen
(at)dignitas.fi

ArvoCoaching

  • Vaikuttavaa, tavoitteellista henkilökohtaista business coachingia organisaation johdolle, esimiehille ja avainhenkilöille.
  • Tehokasta pienryhmäcoachingia vaikkapa organisaation esimiesryhmille sekä tiimicoachingia johto- ja projektiryhmille sekä työtiimeille.

ArvoCoaching on ammattimaista businesscoachingia, joka soveltuu erinomaisesti esim. henkilökohtaisiin tai organisaation muutostilanteisiin viisaan ja tuloksellisen etenemisreitin tai johtamisotteen löytämiseen ja vahvistamiseen.

ArvoCoachingin lähtökohtia ovat

  • orgnisaation tarpeet, tavoitteet ja arvot
  • coachattavan omat arvot sekä kokemuspohja, osaaminen, vahvuudet, voimavarat ja potentiaali
  • prosessi, jolla varmistetaan edistyminen käytännössä
  • ehdoton luottamuksellisuus coachin ja coachattavan välillä
Dignitas Coaching Oy:n coaching perustuu ihmisen arvostamiseen ja kunnioittamiseen, vastuullisuuden korostamiseen sekä kestävään tuloksellisuuteen.