Yhteystiedot

Jukka Tanskanen
Toimitusjohtaja, Executive Coach
Certified Business Coach Master

Jönsaksenpiha 5 D 29
01600 Vantaa
+358 50 512 5243
jukka.tanskanen
(at)dignitas.fi

Arvojen kirkastaminen-prosessit

Aito, syvällinen ja vahvasti vaikuttava arvoprosessi vauhdittaa organisaation menestymistä ja uudistuimista kestävällä tavalla.

Arvot ohjaavat ihmisten toimintaa kaikissa organisaatioissa, tietoisesti tai tiedostamatta. Kestävään menestykseen organisaatio tarvitsee vahvan yhtenäisen arvopohjan. Tämän syntyminen tai kehittyminen edellyttää usein ohjattua vuorovaikutteista prosessia, johon organisaation johto on sitoutunut.

Kirkas Arvopohja on vahvasti dialoginen prosessi, joka painottaa

  • yhteisten arvojen ja vahvan arvopohjan merkityksen avaamista niin johdolle kuin koko henkilöstölle
  • aidosti yhteisten, organisaation ja siinä työskentelevien ihmisten menestystä vahvistavien arvojen tunnistamista
  • arvojen sanoittamista ja kirkastamista sitouttavalla tavalla yhteisesti ymmärrettävään muotoon
  • arvojen viemistä arkeen

Arvoprosessista on hyötyä erityisesti

  • kun organisaation toiminnan painotukset tai edellytykset oleellisesti muuttuvat
  • kun organisaation johto on vaihtunut
  • fuusioiden ja yrityskauppojen jälkeen yhteisen kulttuurin rakentamiseen
  • kun työyhteisön arvopohja on esimerkiksi henkilöstön vahvan kasvun tai suuren vaihtuvuuden myötä hämärtynyt