Yhteystiedot

Jukka Tanskanen
Toimitusjohtaja, Executive Coach
Certified Business Coach Master

Jönsaksenpiha 5 D 29
01600 Vantaa
+358 50 512 5243
jukka.tanskanen
(at)dignitas.fi

BCC-4847-profiili2.JPGDignitas Coaching Oy
- Ihmisen arvoista johtamista


Dignitas on latinaa, ja vanhassa latina-suomi-sanakirjassa se on suomennettu sanalla "arwollisuus". Dignitas Coaching Oy:n nimessä se viittaa sekä toiminnan vankkaan arvopohjaan että sen kohteeseen: organisaation arvot ja kulttuuri sekä johtamisen arvotietoinen kehittäminen. 

 

Vastuullista ja kestävästi tuloksellista uudistumista omat ja yhteisön arvot tunnistaen, kirkastaen ja hyödyntäen

Toimintaamme ohjaavat aina niin henkilökohtaiset kuin työyhteisössämme omaksutut arvot, eli tietoiset ja tiedostamatomat käsityksemme siitä, miten on suotavaa toimia ja mitä on hyvä tavoitella. Tuloksellinen toiminta, hyvinvointi työssä ja kestävä uudistuminen voidaan onnistuneesti yhdistää vain kirkastamalla arvot, joiden pohjalle toiminta rakentuu. Kirkastaminen tarkoittaa tietoiseksi tulemista, perusteltuja valintoja ja jakamista.

Katso kuva viitekehyksestä, joka on lähtökohtana kehittämispalveluillemme:

  • ArvoCoaching
    • Yksilöllinen tai pienryhmän businesscoaching-prosessi, jossa terve ja tuloksekas uudistuminen rakennetaan tietoisten arvovalintojen muodostamalle vahvalle perustalle 
  • Johtajuuden vahvistaminen
    • Johtajuutta ja esimieroolia vahvistavissa valmennuksissa kestävä myönteinen muutos lähtee johtamisen perususkomusten, ihmiskäsityksen ja arvojen avaamisesta
  • Arvojen kirkastaminen -prosessit
    • Organisaation ja työyhteisön tuloksellista yhteisöllisyyttä ja vastuullista uudistumista rakennetaan laajasti osallistavan arvodialogin keinoin